Historik

Drytec Oy Ab är ett företag som utför kartläggningar, torkningar och saneringar av vatten- och fuktskador sedan 1988. Dessförinnan mellan 1979-1987 var vår inriktning renoveringstjänster och bostadsproduktion. Företagets affärsidé och mål är att lösa varje enskilt fuktproblem samt vattenskada, oberoende av byggnad; egnahemshus, radhus, våningshus eller offentliga byggnader.