Inomhusmiljöproblem

Ett sunt inomhusklimat medför välmående och trivsel, och höjer arbetseffektiviteten hos byggnadens användare.

Ett hälsosamt inomhusklimat förutsätter rumstemperatur och ljudförhållanden som är behagliga. Det får inte förekomma gaser, partiklar eller mikrober i sådan mängd att de är hälsovådliga i inomhusluften, inte heller obehagliga lukter. I gamla byggnader kan det t.ex. ännu förekomma många sådana anordningar, ämnen och konstruktionslösningar som innehåller ämnen som idag klassificeras som miljöfarligt avfall.

Om du vill utreda innemiljöproblemet, börja med att beställa en Initialgranskning från oss. Initialgranskning och pris.

Innemiljöproblemet löser vi genom en innemiljöutredning.