Inomhusmiljö

Med inomhusmiljö menar vi alla miljöfaktorer som påverkar oss när vi vistas inomhus. De miljöfaktorer som påverkar vår hälsa och välbefinnande mest är luftkvaliteten, dvs. luftens innehål av olika ämnen och partiklar, och de fysikaliska miljöfaktorerna, t.ex. temperatur, buller och belysning.

Luftkvalitet och hälsoproblem

Vi tillbringar omkring 90% av vår tid inomhus, vilket gör att luftkvalitet inomhus ofta utgör en större risk för vår hälsa jämfört med luften utomhus. Hälsoproblem som orsakas av dålig inomhusluft kan variera från irritation av hud och slemhinnor och infektioner i luftvägarna till permanenta problem som allergi och astma. Det finns många typer av brister i en byggnad som kan påverka människors hälsa och den individuella känsligheten har stor betydelse för vilka besvär som utvecklas.

Vanliga symptom vid inomhusmiljöproblem

  • Slemhinne- och luftvägssymptom
  • Ögonirritation, näsirritation, nästäppa, torrhetskänsla i svalget, heshet, hosta, återkommande infektioner, försämring av astma.
  • Hudsymtom
  • Känsla av hetta, hudrodnad i ansiktet och på halsen, torr irriterad hud, klåda, hudutslag, försämring av eksem.
  • Allmänsymtom
  • Trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk.
  • Komfortproblem
  • Obehaglig lukt, torr eller dålig luft, instängt eller dragigt, för hög eller för låg temperatur.

Byggnadsrelaterat

Då symptomen är kopplade till vistelse i en viss byggnad eller ett rum säger man att symptomen är byggnadsrelaterade. SBS (Sick Building Syndrome) är ett samlingsnamn för ovan nämnda symptom som uppkommer och förvärras av att vistas i byggnader med dålig inomhusluftkvalitet.

ALLA HAR RÄTT TILL EN HÄLSOSAM INOMHUSMILJÖ!