Kuivaus

Kuivaus menetelmiä on rakenteesta ja aikataulusta riippuen nykypäivänä useita eri vaihtoehtoja. Betonin kuivatus on hidas prosessi ja tästä johtuen se on huomioitava kuivausta valitettaessa. Huokoiset materiaalit on helpommin kuivattavissa.

Vesi- tai kosteusvahinkotilanteessa tarvittavien purkutöiden jälkeen vaurioalue kuivataan vahingon parhaiten sopivaa kuivausmenetelmää käyttäen. Pitkän kokemuksen ansiosta voimme arvioida kuivausajan ja tämän ajan jälkeen tehdä kohteessa tarkistusmittaus. Mittauksella nähdään onko kosteusarvot kyseisen materiaalin viitearvojen alapuolella ja mikäli jälleenrakennustyöt voidaan aloittaa.

Uudisrakennuksilla on nykyään erittäin kovia aikatauluja. Käyttämällä työnaikaista, koneellista kuivausta, voidaan esim. valuutöiden aikatauluissa säästää huomattavasti aikaa.

Pitkällä kokemuksella ja nykypäivän tekniikkaa käyttäen voimme rakenteesta ja aikataulusta riippuen tarjota asiakkaillemme toimivan koneellisen kuivausmenetelmän. Lue lisää tarjoamistamme kuivauspalveluista alla olevista linkeistä.