Luktsanering och desinficering

Vi utför kemikaliska luktsanerings- och desinficeringsbehandlingar.

Med en utrustnings som är menad för foggning kan vi förverkliga oxiderande ytdesinficeringsbehandlingar i både små och stora utrymmen.

Torrfoggning är ett perfekt hjälpmedel vid saneringen av fuktskador. Tack vare att välja rätt metod kan vi desinficera skadeområdets konstruktioner och möbler.

Våtfogging är ett alternativ då man vill göra oxiderande behandlingar i mindre utrymmen utan långa karenstider. Med utrustningen kan vi också göra luktredigeringar, dvs vi kan få en naturlig lukt i utrymme, som är till nytta t.ex. vid sanering av en rökskada.

Behandlingarna ersätter ej byggnadstekniska åtgärder, men de är bra hjälpmedel till desinficeringen före och efter saneringen, då man vill ha bästa möjliga slutresultat och en ren arbetsmiljö åt sanerarna.

Karenstider för utrymmen angränsande till skadeområdet är 1-2 dygn, beroende på det behandlade utrymmet samt behandlingens styrka.

Maxox PF / Odox S: För mycket oxiderande desinficering och luktborttagning i konstruktioner.

Penetrox PF / Penetrox S: För oxiderande desinficering och luktborttagning inomhus och för möbler.