Rakennustekniset työt

Kartoituksen ja vahinkoraportin laatimisen jälkeen seuraa rakennustekniset työt purkutöiden merkeissä. Tämän jälkeen yleisesti vahinkotapauksessa kuivaus, jonka jälkeen taas rakennustekniset työt jälleenrakentamisen merkeissä.

Yrityksemme palveluksessa on ammattitaitoisia saneeraajia, jotka korjaavat vahingot vahinkoraportissa antamamme toimenpide-ehdotukesemme mukaan alusta loppuun.

Vesi- ja kosteusvahinkojen saneeraus on hyvin erilaista kuin ns. tavallisen remontin suorittaminen. Purkuvaiheessa saneerajien on osattava tehdä oikea rajaus jota vaurioituneita rakenteita ei jätetä huomioimatta. Mikäli saneerausaiheessa jätetään vaurioituneita rakenteita voi siitä tulevaisuudessa seurata suuria ongelmia. Koulutamme saneeraajiamme tekemään oikeanlaisia rajauksia ja heidän tehdessä yhteistyötä kartoittajiemme kanssa, voimme tarjota asiakkailemme toimivan saneerauksen.

Purkutöiden jälkeen seuraa kuivaus, jonka saneeraajamme asentaa toimenpide-ehdotuksen mukaan.

Kuivauksen jälkeen seuraa jälleenrakentaminen. Suoritamme kaikki jälleenrakentamistyöt, runkotöistä pintojen asennukseen.