Silanex Ab:s produkter

Drytec Oy Ab är importör och återförsäljare av Silanex Ab:s produkter i Finland.

Silanex tillverkar bland annat fukt- och emissionsspärrar:

Silanex tillverkar även andra produkter, såsom Anti-Graffitiprodukten "Protectosil Anti-Graffiti".

För mera information om dessa produkter, kontakta vår Silanex-ansvariga.

Jens Nabb, 050 592 3423, jens.nabb@drytec.fi