Florosil TS Colour

Ett lösningsmedelsfritt 2-komponent målningssystem för betonggolv och avjämningsmassor.

Florosil® TS Colour läggs som direktslitage i lokaler som utsätts för stora påfrestningar. T.ex lager, industri, garage, verkstäder etc.

Florosil® TS Colour tål t.ex. körning med dubbdäck.

Florosil® TS Colour innehåller ej bisfenol A. Vilket innebär att den uppfyller gällande krav enligt Arbetsmiljöverket i Sverige.

Florosil® TS Colour är täthetstestad med heliumgas och ammoniak.

Florosil® TS Colour är en kiselblandning fri från lösningsmedel.

Florosil® TS Colour finns i färgerna RAL 7001 Grå och RAL 7035 Vit.

Produktblad: Florosil TS Colour

Egenskaper 

 • Bidrar till “sunda hus” konstruktioner
 • Kan användas direkt på fuktig betong
 • Skyddar från bygg- och markfukt
 • Lösningsmedelsfritt
 • Stoppar emissioner
 • Resistent mot alkalisk fukt
 • Förhindrar framtida vattenskador
 • Ingen bygghöjd
 • Förstärker betongen
 • Inga dyra projekteringskostnader
 • Täthets- och nötningstestad