Sisäilmaongelmat

Hyvä sisäilmasto lisää rakennusten käyttäjien hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä työtehoa.

Terveellinen sisäilmasto edellyttää viihtyisiä huonelämpötiloja ja ääniolosuhteita. Sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle haitallisessa määrin kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja eikä viihtyisyyttä alentavia hajuja. Esimerkiksi vanhoissa rakennuksissa saattaa olla monia sellaisia laitteita, materiaaleja ja rakenneratkaisuja, jotka sisältävät nykyisin ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita.

Jos haluat selvittää sisäilmaongelman, aloita tilaamalla meiltä Lähtötilanneselvitys. Lähtötilanneselvitys tuoteseloste ja hinta.

Sisäilmaongelman me selvitämme tekemällä Sisäilmatutkimuksen