Personal

drytec gruppbild 2017 ny2

Drytec Oy Ab
Magasinsgatan 4  Kontor, telefon: (+358-6) 318 7800
65100 VASA  drytec@drytec.fi  

   
Mikael Anderssén


VD

 mikael.anderssen@drytec.fi
0500 563 078Dag Anderssén


Kartläggare
PKM, VTT konstruktionsfuktmätare

 dag.anderssen@drytec.fi
0500 264 378Andreas Herrgård

Byggn.Ing.
Kartläggare

 andreas.herrgard@drytec.fi
 050 565 9281
 
Jens Nabb


Silanex Ab:s produkter. Florosil ja Florosil TS.

 jens.nabb@drytec.fi
 050 592 3423


Jonas Österåker


Byggn.Ing.
Kartläggare

 jonas.osteraker@drytec.fi
 050 590 4504
   
Noora Kokkinen


Byggnadsingenjör


noora.kokkinen@drytec.fi
0503400315

 

   
Lisa Bäckström


Kontorist
 
 lisa.backstrom@drytec.fi
 06 318 7800
     (onsdag, torsdag)

 
Minna Kempe

Innemiljö, utveckling
 
 minna.kempe@drytec.fi
 050 5866223