Tjänster

Kartläggningar:

Vattenskada

Fukt- eller mikrobskada


Utredning och konsultering:

Initialgranskning, produktblad med pris

Innemiljöutredning, Innemiljöutredning info

Konditionsbedömning

Konditonsutredning

Fuktsakkunnig

Projekthantering

• Energicertifikat

Enskilda undersökningsåtgärder:

     - Fuktmätning

     - Provtagning (VOC / luftens mikrober / damm)

     - Värmefotografering

     - Lufttäthetsmätning

     - Fotografering av avlopp eller värmerör

     - Mätning och justering av ventilation


Åtgärder:

Sanering av vattenskada

Sanering av fukt- eller mikrobskada

Byggnadstekniska åtgärder

Enskilda åtgärder:

     - Torkningar

     - Spärrningsbehandling av ytor

     - Impregnering av grundmuren

     - Trygghetsvakt för krypgrund eller vind

     - Luftrening

     - Luktsanering och desinficering