Torkning

Det finns i dagens läge flera olika torkningsmetoder beroende på konstruktion och tidtabell. Att torka betong är en långsam process, vilket måste tas i beaktande då man väljer torkningsmetod. Porösa material är lättare att torka.

Efter rivningsarbetena vid vatten- och fuktskador väljer man den för skadan mest lämpliga torkningsmetoden. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi uppskatta torktiden, varefter vi utför en kontrollfuktmätning på platsen. Av mätningen får vi reda på om fuktvärdena är under materialets referensvärden och ifall återbyggnadsarbetena kan påbörjas.

Vid nybyggnation är det nuförtiden hårda tidtabeller. Genom användning av maskinell torkning under arbetstiden kan man spara märkbart med tid vid t.ex. gjutningsarbeten.

Tack vare vår långa erfarenhet och dagens teknik kan vi oberoende av konstruktion och tidtabell erbjuda en fungerande maskinell torkning åt våra kunder. Läs mer om de torkningstjänster vi erbjuder via länkarna nedan.