Grundmurstorkning

Grundmurstorkning


Grundmurstorkningar utförs för att stoppa de permanenta fuktbelastningarna på grundmurar. Enkelt beskrivet går det till så att man borrar ett antal 15-25 mm hål i grundmuren på ett inbördes avstånd av 100 – 250 mm. Därefter torkas grundmuren med mikrovågor via hålen. Mikrovågorna förångar fukten och torkar det horisontella skiktet. Därefter impregneras området via hålen med ett silikonpreparat som ger en effektiv barriär i grundmuren mot kapillärt stigande vatten i muren. Metoden är lämplig på grundmurar av porösa material såsom tegel och porös betong. Dessa är kapillärt sugande vilket resulterar i synliga fuktskador på ytmaterialen. Om man inte åtgärdar de permanenta fuktproblemen råder man ingen bot på de öviga fuktproblemen.