Mikrovågstorkning

Torkning av vattenskador med mikrovågsteknik


Torkning med mikrovågsteknik fungerar ungefär på samma sätt som en mikrovågsugn. Mikrovågorna värmer upp vattnet i konstruktionen som förångas och ventileras ut med en fläkt. Utrustningen är datoriserad och program kan väljas efter underlag och önskad effekt på torkningen.


Torkning med mikrovågstekniken är lämplig för följande homogena konstruktioner:

  • våta- eller fuktiga betonggolv
  • våta- eller fuktiga tegelväggar
  • andra våta- eller fuktiga stenbaserade konstruktioner


Torkningsmetoden används ofta i badrum, wc-utrymmen och kök, där vikten av snabb uttorkning är väsentlig. Mikrovågstekniken är den enda rätta metoden för att få torkningen att gå fort. Under tiden mikrotorken är igång skall säkerhetsåtgärder tas enligt strålskyddsinstitutets anvisningar. Torktiden förkortas avsevärt med mikrovågstekniken, jämfört med den konventionella torkning.