Tvångsventilering

Torkning av fukt- eller vattenskada med tvångsventilering. 

Konstruktioner som kan torkas med tvångsventilering:

  • betonggolv med mellanliggande isolering
  • källarytterväggar med mellanliggande isolering
  • tegelytterväggar med mellanliggande isolering
  • filttak med mellanliggande mineralullsisolering

Tvångsventileringsmetoden är ypperlig vid torkning av betonggolv och andra konstruktionstyper där man kan få till stånd en luftcirkulation mellan två konstruktionsdelar. Torkningsprincipen baserar sig på att få till stånd ett luftflöde i konstruktionen så att fukten torkar ut med den cirkulerande luften. Med hjälp av sidkanalfläktarna ökar man luftcirkulationen med torrluft inne i den fuktiga konstruktionen och samtidigt kommer trycket att öka vilket leder till att fukten börjar vandra den kortaste vägen i konstruktionen för att avdunsta. Detta gör att man på betonggolv blir tvungen att avlägsna ytmaterialen samt fräsa av kvarvarande golvspackel som annars fungerar som en spärr för uttorkningen. I allmänhet kombinerar man tvångsventileringen med den konventionella torkningen så att man får bort den fuktiga processluften ur utrymmet. Under torkningsförloppet utförs uppföljande fuktmätningar och torkningen avslutas inte förrän eftersträvade värden uppnås. Man bör även beakta att fukten i den torkade konstruktionen kommer att jämna ut sig, med andra ord bör man beakta vilket fuktinnehåll konstruktionen innehåller i normalt tillstånd.