Ytavfuktning

Allmänt

Vid ytafuktning är torkhastigheten som snabbast då materialets porer är vattenfyllda. Då sker torkningen via kapillärtransport till materialets yta. När torkningen sedan har drivits så långt att det inte längre finns fritt vatten i porerna och kapillärerna tömts kommer den kapillära vattentransporten i materialet att övergå till ångdiffusion. Slutskedet av torkningen kommer att ske via ångdiffusion i materialet vilket betyder att torkningen börjar gå långsammare. Olika material har olika stor kapacitet att absorbera fukt vilket betyder att olika material tar olika lång tid att torka jmf. porösa material med tätare material.

Kondenseringsprincipen

Ytavfuktningsmaskiner finns i olika utförande och med olika funktionsprinciper. En torkmaskin som ofta används i samband med annan torkning är kondensavfuktare. Principen bygger på att maskinen suger rumsluften över en kylslinga på vilken fukten kondenserar. Kondensaten fryser och med jämna tidsintervall värms slingan upp och då smälter kondensaten och rinner ned i en balja som töms vart efter den fylls. När rumsluftens fuktinnehåll minskar avges fukten från de fuktskadade konstruktionerna till rumsluften och konstruktionerna börjar torka. Metoden används bl.a för att driva ut byggfukt och vid torkning av större ytor.

Sorbtions-tork

Sorbtions-torken är en avfuktare där den fuktiga processluften tas in i maskinen och avskiljs över en rotor som har en absorbent av silikagel. Fukten avskiljs ur processluften så att den fuktiga luften kan blåsas ut på gården och torr luft blåsas in över ytorna som skall torkas. Denna torkmetod används för att torka ut byggfukt och vid torkning av fukt- och vattenskador.