Förebygg skador

Vattenskador förekommer oberoende av byggnadens ålder. Material och konstruktionslösningar i nya byggnader har inte hunnit minska antalet vattenskador tillräckligt ännu. Orsakerna kan vara materialfel, arbets- eller byggnadsfel samt försummat underhåll.

Det är skäl att vara förutseende när man skall förebygga vattenskador. Vattenskador kan förhindras och kostnader till följd av dem minskas. Åtgärderna varierar enligt typ av byggnad, dess konstruktioner och på vilket sätt byggnaden bebos och administreras.

Det viktigaste är att byggnadens underhåll och kontroller sköts regelbundet. Gör bland annat följande:

  • Kontrollera yttertak, takrännor och takbrunnar regelbundet och rengör dem vid behov. Reparera alla skador du lägger märke till.
  • Försäkra dig om att regn- och smältvatten inte blir liggande invid byggnaden. Mark som sluttar bort från byggnaden för vattnet så långt bort som möjligt. Kontrollera också att täckdikena fungerar.
  • Gör visuell kontroll av synlig vattenisolering och skarvar i våtutrymmen (=plastmattor i våtutrymmen) samt se till att golvbrunnarna hålls rena.
  • Kontrollera tvätt- och diskmaskinernas vatten- och avloppsanslutningar regelbundet och försäkra dig om att de är sakenligt gjorda.
  • Lämna inte tvättmaskinen utan övervakning när tvättprogrammet är på. Kom ihåg att stänga tvättmaskinens kran (vatten) när maskinen inte används.
  • Om du lämnar en byggnad med vattenledning och vatteninstallationer tom, skall byggnaden värmas till en tillräcklig temperatur så inte rören fryser. I övriga fall måste rören tömmas på vatten.