Contec

Contec förebygger och utreder

Contec startade sin verksamhet i april 2019, då Drytec Oy Ab delades upp i två avdelningar, Contec och Drytec. Contec, Drytecs konsultavdelning, erbjuder skräddarsydda tjänster för att aktivt förebygga och utreda fukt- och innemiljörelaterade problem.

Undersökning av existerande problem är fortfarande mycket viktigt, men det räcker inte i dagens läge. Med ökande mängder rapporter om fukt- och innemiljöproblem, även i nybyggda och nyligen renoverade byggnader, finns det ett akut behov av att aktivt förebygga dessa problem.

Contec jobbar med fastighetsutredning, kvalitetssäkring samt kartläggning.