Drytec

 

Drytec - en föregångare

Vikten av en god inomhusluft har gradvis rönt allt större uppmärksamhet. I slutet av 90-talet var den nationella synen på inomhusluft ännu inte vad den är idag - men stegvis ändrades inställningen. Ett brytningsskede kom just då från att tidigare inte varit en helt enkel ekvation för samhället. Det här betyder att man jobbat aktivt med inomhusluft i 20 år.  Drytec är på alla sätt en föregångare inom området både regionalt och nationellt. En lång erfarenhet och ett aktivt kunskapssökande ger också förtroende och tillit. 

De mest typiska inomhusluftproblemen är brister i ventilationen, fukt- och mögelskador, avdunstning från material samt alltför hög temperatur på inomhusluften. Det lönar sig att genast utreda och åtgärda orsakerna till problemen, eftersom det annars kan förorsaka förvärrade symptom, försvåra renoveringsarbetet eller åtminstone öka renoveringskostnaderna. 

En hälsosam inomhusluft är en förutsättning för en säker och produktiv arbetsmiljö. Dålig inomhusluft medför inte bara hälsorisker utan inverkar också negativt på arbetsplatsens funktion och stämning.  Arbetsgivaren ansvarar för att dålig inomhusluft inte medför olägenheter eller risker för arbetstagarnas hälsa I Finland tillbringar människor i arbetsför ålder cirka 90 procent av sin tid inomhus - små barn och äldre personer till och med ännu mer. Med andra ord så skall man aldrig vänta på att ringa det första samtalet.