Florosil TS

Effektiv barriär mot fukt och emissioner

Florosil TS är en lösningsmedelsfri 2-komponents difussionsspärr för betonggolv. Den tillsluter ytans porer och förhindrar diffussion av fukt och alkalitet till ytmaterialen. Den förhindrar även emissionen av kemiska föreningar från skadade betonggolv till inomhusluften. Florosil TS används för att förebygga vattenskador, och som diffusionsspärr under ytmaterial av skadade golv.

Florosil® TS är inte en epoxi och innehåller inte bisfenol-A.

Egenskaper

  • Innehåller inga lösningsmedel
  • Skyddar golvmaterial och -lim mot alkalisk fukt
  • Resistent mot alkalisk fukt
  • Stoppar kemiska emissioner till inneluften
  • Kombinationstestat med olika ytbeläggningar
  • Ökar inte byggnadshöjden
  • Nötningstestad