Byggnadstekniskt arbete

Fukttekniskt fungerande konstruktioner

Efter rivning och torkning av skadeområdet planeras och utförs igenbyggnaden så att det motsvarar dagens krav. Om orsaken till skadan varit ett fukttekniskt problem måste konstruktionerna göras fukttekniskt fungerande. Vi har 30 års erfarenhet av byggande, bra fukttekniska lösningar och rätt materialval. Varje arbete planeras och utförs med hänsyn till kundens verksamhet, specialbehov och säkerhet.

Vi sköter om byggnadsprojektet i sin helhet

Vi genomför sanerings- och byggnadsprojekt i såväl privata, som större offentliga fastigheter. Våra egna anställda är till största del yrkesmän inom byggnadsbranschen. Till vårt samarbetsnätverk hör pålitliga entreprenörer från VVS-, el-, och rörbranschen, med vilka vi får projektet att framskrida smidigt. Vi sköter om projektet från början till slut.

  • Konstruktioner
  • Rörarbeten
  • Elarbeten
  • Ventilation
  • Tätning- och förseglingsarbeten
  • Ytbeläggningar
  • Maskininstallationer