Rivning

Avgränsning av skadeområdet

Efter den initiala kartläggningen av fukt- eller mikrobskadan fortsätter arbetet med rivning, eftersom skadan oftast är inne i konstruktionen. Slutliga gränsdragningen av skadeområdet görs vid öppning av konstruktionerna. Det är viktigt att avgränsa skadeområdet på rätt sätt, så att allt skadat material kan avlägsnas. Endast på detta sätt blir slutresultatet bra och bestående.

Hantering av damm och avfall

I samband med åtgärdandet av fukt- och mikrobskador kontrollerar vi dammspridningen genom att avskilja skadeutrymmen med skyddsplats, och använda dragkedjsdörrar och ventilatorer med hepa-filter för att skapa undertryck. Vi sorterar byggnadsavfallet från rivningsarbetet så effektivt och miljövänligt som möjligt.