12.08.2020

Frisk inomhusluft på jobbet handlar om trygghet och hälsa

Det senaste årtiondet har frisk inomhusluft diskuterats allt mera - ofta syns diskussioner och debatter kring offentliga byggnader medialt men även inom privata sektorn är inomhusluft en lika viktig del av arbetsvälmåendet.
Frisk inomhusluft på jobbet handlar om trygghet och hälsa

  Det är ett faktum att vårdkostnader som kan relateras till vistelse i sjuka byggnader är större än renoveringskostnaderna och själva vårdkostnaderna för symptom i luftvägarna är ca 400 miljoner euro per år - arbetsoförmågan kostar oss ca 250 miljoner euro per år.
 

- En behaglig och ren innemiljö gynnar, förutom fysisk hälsa, även psykiskt välbefinnande, och förhöjer bevisat prestationsförmågan i både skolor och på arbetsplatser. säger Peter Nyman som är projektledare på Drytec. Målet för en sanering skall vara att det är realistiskt att fullfölja - där är tidtabeller information och dialog viktigt. Samtidigt skall vi inte glömma det gränsöverskridande samarbetet. Interna grupper där arbetarskyddet och företagshälsovården ingår är viktiga aktörer - det är här vi kan jobba på ett plan som omfamnar frågorna på ett mera grundligt sätt. Det är frågan om förtroende och tillit till varandra.


Enligt riksdagens granskningsutskott orsakar enbart fuktproblem kostnader på 23–953 miljoner euro per år. Fukt, mögel och  dålig inomhusluft är ämnen som dyker upp i arbetsgemenskaper oberoende om det gäller privat eller offentlig sektor. De första tecknen på att inomhusluften inte är frisk är att sjukfrånvaron höjs oförklarligt, förkylningssymptom när personen i fråga vistas i byggnaden, huvudvärk och trötthet och även allergiska reaktioner kan förekomma.  


Utredningarna innebär grundliga processer

Inomhusmiljön består av många delfaktorer som t.ex. luftens kvalitet, ventilation, ljud, belysning och utrymmesplaneringen. Förutom en bra inomhusluft och kvalitet samt ergonomi skall man också främja kommunikation och en dialog. Företagshälsovården utreder samband mellan symptom och sjukdomar på individnivå samt bedömer och stöder arbetsförmågan. Företagshälsovården är specialister på sitt område och känner arbetsplatserna väl.

 Hur ser då företagshälsovården på frågorna kring inomhusluft och hälsa?

 Ann-Mari Markén, företagshälsovårdare vid Mehiläinen, berättar att frågorna kring inomhusluft och en frisk sådan har ökat de senaste 5-10 åren.

 - Idag är man mera benägen att undersöka inomhusluften och man gör det allt mera grundligt. Det är ingen lätt process när det kommer till frågor om fastigheternas skick och specifika hälsoproblem, säger Ann-Mari Markén,företagshälsovårdare vid Mehiläinen.  Vi är alla olika känsliga och det kan vara så att inte alla drabbas trots att man vistas i samma byggnad. 


Idag har de flesta kommuner arbetsgrupper kring inomhusluft. Förmännen på arbetsplatser är involverade i hälsofrågor och är ofta den som är med i processen ifall en anställd upplever symptom som kan tänkas bero på inomhusluften.


 - Det är ofta frågan om återkommande förkylningssymptom, allergier, astma och andningsproblem, säger Markén. Det tar tid att fastslå orsaken till olika symptom - processen är noggrann - vi från företagshälsovården tar hand om människan och gör vår utredning där medan andra specialister tar vid när det gäller själva byggnaden. Ibland kan man åtgärda på enklare sätt men ofta är det nog så att det krävs större renoveringar eller nybyggen. Det som är fint numera är att man gör mycket mera förebyggande arbete när det kommer till nybyggen och fastighetsskötsel. Det är mycket tar vare ny forskning och information - det har i sin tur betydelse framåt för hälsan och arbetsförmågan.