01.08.2019

Öppen ansökan

Öppen ansökan

Vi är alltid intresserade av personer med kompetens och erfarenhet inom branschen.
- Rivningsarbete
- Fukt- och mikrobskadesanering
- Byggnadsarbeten
- El- eller VVS-kompetens

Skicka öppen ansökan till mikael.anderssen@drytec.fi.