Företagets historia

Drytec Oy Ab

 Ständig utveckling, starkt driv och fokusering på sakkunskap 

Företaget Drytec Oy Ab grundades av Mikael Anderssén under tidigt 80-tal - då med verksamheten inriktad på traditionell byggverksamhet. På slutet av 80-talet såg bröderna Mikael och Dag Anderssén ett behov för skadeutredning- och saneringstjänster i Vasa, och företagets verksamhet gick då in för det år 1988. Sedan dess har företaget kartlagt och åtgärdat över 10 000 fukt- och vattenskador.

Genom en lång och gedigen erfarenhet har kunskapen och förståelsen för fuktmekaniken i byggnader, samt deras påverkan på innemiljön, byggts upp i företaget. Därtill har man aktivt strävat att utveckla kunskaperna bl.a. genom deltagande i seminarier och konferenser, samt olika forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Verksamhetens tyngdpunkt har under åren stegvis skiftat från kartläggning och åtgärdande av fukt- och vattenskador till tjänster som berör undersökning och konsultering gällande fuktsäkert byggande och innemiljöproblem.

Uppdelningen i två avdelningar

År 2019 delades Drytec Oy Ab i två avdelningar, Drytec och Contec. Tjänsthelheterna för konsultering och åtgärdande har delats upp för att mera tydligt och koncentrerat erbjuda de tjänster som företaget är bra på.

  • Contec erbjuder undersökning och lösning av fukt- och innemiljöproblem i byggnader
  • Drytec åtgärdar fukt- och mikrobskador

Avdelningarna ägs och leds fortfarande av bröderna Mikael och Dag Anderssén tillsammans med ett team på 10 medarbetare.