Berätta ert behov

Så kommer vi igång

Har ni en fukt- eller mikrobskada, eller annat i byggnaden som behöver åtgärdas med god saneringsteknik? Ge oss information om ärendet, t.ex. bilder på byggnaden, problemområde, eller ritningar och rapporter på utredningar. Vi ser på informationen ni uppgett, och tar sedan kontakt med er. Detta binder inte er till en beställning.

Grunduppgifter

Vad är behovet?

Ladda ner foton och dokument