Kuivaus

Vaurioalueiden kuivaus

Purkutöiden jälkeen vaurio- tai vahinkoalueelle asennetaan koneellinen kuivaus. Kuivausmenetelmän suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa kohteen rakenteet ja tilojen käyttö. Kuivauksen edistymistä seurataan tarkastusmittauksilla. Mittauspöytäkirjat arkistoidaan ja toimitetaan asiakkaalle tarpeen mukaan. Kuivauksen jälkeen tiloihin tehdään tarvittaessa desinfiointi- tai hajunpoistokäsittely.

Rakennuskosteuden kuivaus ja hallinta rakennusaikana

Rakennekosteus on maakosteuden ja putkivuotojen jälkeen yleisin kosteus- ja mikrobivaurioiden aiheuttaja. Vauriot johtuvat useimmissa tapauksissa siitä, että rakennusosa ei ole ehtinyt riittävästi kuivua ennen kuin se on peitetty toisella rakennusosalla tai pintakerroksella. Oikein suunniteltu rakennuskosteuden kuivaus ja hallinta rakennusaikana on yksinkertainen ja luonnollinen osa rakennusprosessia, mikä nopeuttaa prosessia ja takaa hyvän laadun. Käyttämällä työnaikaista koneellista kuivausta voidaan esimerkiksi betonirakenteiden rakennusvaiheessa säästää huomattavasti aikaa.

Käyttämillämme kuivausmenetelmillä poistamme kosteuden tehokkaasti erilaisista tiloista ja rakenteista:

  • Pinta/tilakuivaus - kuivaajat asennetaan avatulle alueelle, jossa ilmaa kierrätetään ja kostea ilma poistetaan ulkotiloihin.
  • Eristetilakuivaus - rakenteen läpi porataan reiät ja kuivataan eristetila pakkoilmastointi-menetelmällä.
  • Perusmuurin kuivaus - perusmuuriin porataan reikiä 10-25 cm päähän toisistaan, jonka jälkeen perusmuuri kuivataan reikien kautta antennikuivurilla.
  • Ryömintätilan ilmaston hallinta - ryömintätilan ilmastoa ohjataan Corroventa adsorptiokuivaajalla, jota voidaan ohjata, säätää ja valvoa langattomasti.