Torkning

Torkning av skadeområden

Efter rivningsarbeten installeras mskinell torkning på skadeområdet. Vid val av torkningsmetod tas hänsyn till bl.a. typ av konstruktioner och användning av utrymmen. Kontrollmätningar utförs för att följa upp hur torkningsprocessen framskrider. Mätprotokollen arkiveras och skickas till kunden om så önskas. Efter torkningen kan utrymmen vid behov behandlas med desinficering eller luktborttagning.

Torkning och kontroll av byggnadsfukt

Byggnadsfukt är, efter markfukt och rörläckage, den vanligaste orsaken till fukt- och mikrobskador i byggander. Skadorna beror i de flesta fall på att byggnadsdelen inte hunnit torka ordentligt förrän det blir täckt med en annan bygnadsdel eller ytskikt. En väl planerad torkning och kontroll av byggnadsfukt är en enkel och naturlig del av byggnadsprocessen, som snabbar upp processen och garanterar bra kvalitet. Genom att använda maskinell torkning, till exempel i byggskedet av betongkonstruktioner, kan man spara avsevärt med tid.

Med våra torkningsmetoder avlägsnar vi fukten effektivt från olika utrymmen och konstruktioner:
  • Yt- och utrymmestorkning – torkfläktarna installeras på det öppnade området, var luften cirkulerar och den fuktiga luften avlägsnas utomhus.
  • Isoleringstorkning – det borras hål i konstruktionen och isoleringsutrymmet torkas genom tvångsventilering.
  • Grundmurstorkning – det borras hål i grundmuren med 10-25 cm mellanrum, efter vilket grundmuren torkas med antenntorkare genom hålen.
  • Klimatkontroll av krypgrund – klimatet i krypgrunden styrs med Corroventa adsorptionstorkare, som kan styras, justeras och monitoreras trådlöst.