Corroventa

Klimatstyrning av krypgrund

Vi installerar Corroventa för torkning och klimatstyrning av krypgrund. Krypgrund är utsatta för fukt- och mikrobskador. Orsaker är bl.a. markfukt, rörläckage och temperaturskillnader mellan uteluften och krypgrunden, speciellt på sommaren. Skadorna kan förebyggas genom att torka luften i krypgrunden så att den relativa fuktigheten hålls under 60-65 %. Corroventa adsorptionstorkaren är utformad speciellt för förhållanden i krypgrund, som kräver energieffektivitet, tillförlitlighet och lång livstid. Den avlägsnar effektivt fukt, lukter och radongaser.

HomeVision®-styranordning

Corroventa HomeVision®-styranordning används för kontroll av klimatet i krypgrunden. Krypgrundstorkaren styrs, justeras och kontrolleras med en hygrostatdel, som är kopplad till torkaren, och till en kontrollpanel in i huset.