Kartläggning

Lokalisering och utvärdering av skadan

Orsaker till fukt- och mikrobskador kan vara till exempel rörläckage, bristfällig eller fel installerad fuktisolering i våtrummet, otillräcklig luftväxling, eller byggnadsfel, som gör att fukten sprids eller kondenserar in i kostruktionerna. Då orsakerna till skadan utretts, så tar vi hand om resten.  Åtgärdandet av skadan börjar med att lokalisera skadeområdet, och undersöka vilken typ av skada det är. Detta utförs sensoriskt, genom fuktmätningar, eller/och materialprovtagning. Omfattningen av det slutliga skadområdet framkommer oftast först då man öppnar konstruktionerna.

Kartläggningarna utförs av våra utbildade fukt- och skadekartläggare.