Yrityksen historia

Drytec Oy Ab

Vuonna 1979 Mikael Anderssén perusti yrityksen Drytec Oy Ab, jonka toiminta oli pääasiassa perinteistä rakennustoimintaa. Veljekset Mikael ja Dag Anderssén näkivät 80-luvun lopussa tarpeen vaurio- ja korjauspalveluille Vaasassa, joten yrityksen toiminta suuntautui niihin vuonna 1988. Siitä lähtien yritys on kartoittanut ja korjannut yli 10 000 kosteus- ja vesivahinkoa.

Pitkän kokemuksen myötä yritykselle on kertynyt tietoa ja ymmärrystä rakennusten kosteustekniikasta, ja sen vaikutuksesta sisäympäristöön. Tämän lisäksi yrityksessä on aktiivisesti kehitetty tietotaitoa muun muassa osallistumalla seminaareihin ja koferensseihin sekä erilaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa. Toiminnan painopiste on vuosien mittaan siirtynyt kosteus- ja vesivahinkojen kartoituksista ja korjauksista palveluihin jotka koskevat kosteusvarmistettua rakentamista ja sisäilmaongelmia.

Jakautuminen kahteen osastoon 2019

Drytec Oy Ab on vuonna 2019 jaettu kahteen osastoon, Drytec ja Contec. Konsultointi- ja korjaus-palvelukokonaisuudet on eriytetty toisistaan, jotta voitaisiin entistä selkeämmin ja tiivistetysti tarjota niitä palveluja, joista yrityksessä on pitkä kokemus ja tietotaito.

  • Contec tarjoaa konsultointi- ja tutkimuspalveluja liittyen rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmiin
  • Drytec keskittyy korjaamaan kosteus- ja mikrobivaurioita

Osastojen omistajina ja johtajina toimivat edelleen veljekset Mikael ja Dag Anderssén.