10.08.2020

Minna Kempe: Samma inomhusluft kan leda till olika reaktioner hos människor

Hon lyssnar in, undersöker och rapporterar vidare. Mycket i Minna Kempes jobb med inomhusluft handlar om problemlösning.
Minna Kempe: Samma inomhusluft kan leda till olika reaktioner hos människor


Ingen dag är den andra lik för Minna Kempe på Drytec. Hon är biokemist från Åbo Akademi, certifierad expert på inomhusluft och fungerar nu som konsult på Drytecs konsultavdelning Contec. 


– Jag gillar att gå på djupet, där finns mitt driv. Att jobba tvärvetenskapligt innebär också att man inte heller behöver vara expert på allt. Vårt team kommer in med olika infallsvinklar och på det sättet kan vi uppmärksamma en större bredd i vår verksamhet, säger Kempe.


I sin vardag jobbar med rapporter, analyser, uppföljningar och ren dokumentering.


– I dag har jag två rapporter på gång. Det är viktigt att dokumentera bra i ett projekt - det gör att man kan undvika problem längre framåt. Man kan stegvis följa processens gång. Det är viktigt för oss internt.

 

Rädslor och otrygghet syns ofta i bildenByggnadsfysik ligger Kempe varmt om hjärtat och det praktiska arbetet som präglar delar av hennes vardag och rapportering handlar också om att ta materialprov och analyser. 


– Idag tar jag till exempel prover av isoleringsull och vindskyddsskivor och sänder vidare till laboratoriet. Utgående från det får jag mera exakta svar. Förståelsen för byggnadsfysik är elementärt i min arbetsbild. Som kemist fokuserar jag delvis på kemiska aspekter men också tydligt på konstruktioner. Redan i gymnasiet visste jag att forskning och projektarbete är min grej.  Och på den banan har jag fortsatt!


Problem med inomhusluften är många gånger svåra att hantera - både brukaren och ägaren har ofta lite olika frågor och prioriteringar. Också rädslor och otrygghet syns tydligt i det skede som problemen uppdagas och bekräftas. 


– Det här är sällan helt lätt. Vi måste se det ur både brukarens och fastighetsägarens synvinkel. Det handlar också om finansiering för en saneringsprocess, verksamhetens fortsättning och tidtabeller.

– Min roll som konsult är att lyssna in,  undersöka och rapportera vidare. Besluten i sig ligger hos någon annan, men min uppgift är att ta reda på hur byggnaden egentligen mår.

 

Alla reagerar olika

 

Inga byggnader är perfekta och Kempe konstaterar att det så gott som i alla byggnader finns brister. Den svåra och avgörande är att hitta det som är relevant för hälsa och välmående. Det behöver nämligen inte vara synliga skador alla gånger för att det ska ha en inverkan. När Drytec kartlägger problem handlar det om att lägga ett stort pussel där också psykologiska element inverkar. 


– Vi är så olika som människor. Samma dåliga inomhusluft kan leda till olika reaktioner hos olika människor. Vi kan inte blunda för den psykologiska aspekten men inte heller använda det som en ursäkt att inte undersöka och åtgärda . En bra process kräver delaktighet och transparens internt, eftersom det handlar om att skapa förtroende och trygghet. Det här är väldigt viktigt i de undersökningar och i de sammanhang där saneringar görs, att berätta vad som görs och att satsa på god kommunikation.