Drytec fokuserar på att åtgärda

 

Drytec Oy Ab har erbjudit byggnadsrelaterade tjänster i Vasaområdet i 40 års tid. Företaget har under årens lopp byggt fastigheter, kartlagt och åtgärdat över 10 000 fukt- och vattenskador, undersökt och löst otaliga fukt- och innemiljöproblem, samt verkat i olika forsknings- och konsulteringsprojekt. År 2019 har Drytec Oy Ab förnyat sig genom att dela upp företaget i en konsulterande avdelning, Contec, och åtgärdande avdelning, Drytec. Målet var att förtydliga tjänsterbjudan och att kraftfullt bemöta dagens behov. Drytec fokuserar i fortsättningen på att åtgärda fukt- och mikrobskador.  

Läs mera

Våra tjänster

Vi åtgärdar fukt- och mikrobskador med 30 års erfarenhet


 

Frisk inomhusluft är vår hjärtefråga

Vi tillbringar största delen av vår tid i olika inomhusutrymmen. Vi vistas i skolan, i daghem, på jobbet, i hemmet och i idrottshallar. Inomhusluften har en enorm betydelse för hur vi människor mår, trivs och fungerar. Om du misstänker problem med inomhusluften,  tveka inte att ta kontakt med oss. Vi hjälper med kartläggning, analyser och åtgärder.