Om oss

Företagets historia

Företaget Drytec Oy Ab grundades av Mikael Anderssén år 1979 med verksamheten inriktad på traditionell byggverksamhet. På slutet av 80-talet såg bröderna Mikael och Dag Anderssén ett behov för skadeutredning- och saneringstjänster i Vasa, och företagets verksamhet inriktades på det år 1988. Sedan dess har företaget kartlagt och åtgärdat över 10 000 fukt- och vattenskador.

Genom den långa erfarenhet har kunskapen och förståelsen för fuktmekaniken i byggnader, samt deras påverkan på innemiljön byggts upp i företaget. Därtill har man aktivt strävat att utveckla kunskaperna bl.a. genom deltagande i seminarier och konferenser, samt olika forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Verksamhetens tyngdpunkt har under åren småningom skiftat från kartläggning och åtgärdande av fukt- och vattenskador till tjänster som berör undersökning och konsultering gällande fuktsäkert byggande och innemiljöproblem.

 

Uppdelningen av Drytec Oy Ab

År 2019 delades Drytec Oy Ab upp i två enheter, Contec och Drytec. Tjänsthelheterna för konsultering och åtgärdande har delats upp för att mera tydligt och koncentrerat erbjuda de tjänster som företaget är bra på. Nya Contec erbjuder konsulterings- och undersökningstjänster gällande fukt- och innemiljöproblem, och Drytec koncentrerar sig på åtgärdande av fukt- och mikrobskador. Enheterna ägs och leds fortfarande av bröderna Mikael och Dag Anderssén.