Ett företag - två avdelningar

 Drytec Oy Ab har erbjudit byggnadsrelaterade tjänster i Vasaområdet i 40 års tid. Företaget har under årens lopp byggt fastigheter, kartlagt och åtgärdat över 10 000 fukt- och vattenskador, undersökt och löst otaliga fukt- och innemiljöproblem, samt verkat i olika forsknings- och konsulteringsprojekt. År 2019 har Drytec Oy Ab förnyat sig genom att dela upp företaget i en konsulterande avdelning, Contec, och åtgärdande avdelning, Drytec. Målet var att förtydliga tjänsterbjudan och att kraftfullt bemöta dagens behov. Drytec fokuserar i fortsättningen på att åtgärda fukt- och mikrobskador.  

Läs mera


 

Våra tjänster på Drytec

Vi åtgärdar fukt- och mikrobskador med 30 års erfarenhet


 

Produkter

 Hållbara lösningar för fukthantering